De volgende diensten vallen onder het beheren van de VvE of vereniging:

  • Het onderhouden van de ledenadministratie;
  • Het organiseren van ledenvergaderingen;
  • Het notuleren van ledenvergaderingen;
  • Het innen van bijdragen, betalen van facturen en het maken van een sluitende boekhouding;
  • Het zorgdragen voor het uitvoeren van de (meerjaren) onderhoudsplanning.
  • Het begeleiden van aanbestedingstrajecten;
  • Het begegeleiden van groot onderhoud;
  • Het opstellen en actueel houden van een Huishoudelijk Reglement;

Meer informatie? Maak een belafspraak of stuur een e-mail.